Poštovné zadarmo pre objednávky nad 50€

Pravidlá ochrany osobných údajov

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
  Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Frapal Tatry s.r.o., Werferova 6 040 11 Košice – mestská časť Západ, IČO:
  50255673, DIČ: 2120262287, IČ DPH: SK2120262287 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 43434/V, e-mailová adresa: info@goldencloud.sk , tel: +421944120062 (ďalej len „spoločnosť Frapal Tatry s.r.o., ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
  2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
 2. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií
  Spoločnosť Frapal Tatry s.r.o. spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Frapal Tatry s.r.o.), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.
  Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
  Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Frapal Tatry s.r.o. je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Frapal Tatry s.r.o.
  Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
  • spoločnosť Frapal Tatry s.r.o., Werferova 6 040 11 Košice – mestská časť Západ, IČO: 50255673, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I ako sprostredkovateľ,
  • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
  spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, DIČ: 2020351993, IČ DPH: SK 2020351993, Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B ako sprostredkovateľ dodávajúci IT systém na plánovanie ciest pri doručovaní,
  • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, DIČ: 2021879959, IČ DPH: SK2021879959
  • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, Zásielkovňa s. r. o., Kopčianska 3338/82 A, 851 01 Bratislava, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 105158/B, IČO: 48136999, IČ DPH: SK2120099014
  • Kuriérsky sprostredkovateľ pre manažment dopravy NEOSHIP s.r.o., Miestneho priemyslu 1247, Námestovo 029 01, IČO: 50 286 820, DIČ: 2120258679, IČ DPH: SK 2120258679, info@neoship.sk
  • Analytický nástroj Google Analytics pre anonymnú analýzu návštevnosti, Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043
  • Fakturačný systém pre spracovávanie faktúr zákazníkom – SuperFaktura, s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 81104 Bratislava, IČO: 46655034, DIČ: 2023513470, IČ DPH: SK2023513470, Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 81403/B
  • Platobná brána pre spracovávanie transakcií Trust Pay, a.s., Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, Slovakia, VAT: SK2022928215
 • Marketingová platforma/sociálna sieť, Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 a Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika
  • Marketingové nástroje spoločnosti Alphabet Inc (Google), Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043 – Google ads, Google optimize 360, Tag Manager, Data Studio a iné
  • Podpora a chatovací plugin Customerly Limited, Ground Floor, 8-9 Marino Mart, Fairview,Clontarf, Dublin, D03 P590, Ireland
  • Emailový SMTP server – Amazon Simple Email Servis pre odosielanie transakčných emailov týkajúcich sa objednávok, Amazon.com, Inc., 410 Terry, Avenue North, Seattle Washington 98109-5210
  • Emailová marketingová služba Jilt ltd, 177 Huntington Ave, Suite 1703 #70640, Boston, MA 02115
  • dodávatelia, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
  • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Frapal Tatry s.r.o.
  Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.
  2. Registrácia a prevádzka e-shopu
  Spoločnosť Frapal Tatry s.r.o.spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.
  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Frapal Tatry s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.
  Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
  • spoločnosť Frapal Tatry s.r.o., Werferova 6 040 11 Košice – mestská časť Západ, IČO: 50255673, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 43434/V. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.
  3. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
  Spoločnosť Frapal Tatry s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok a v prípade telefonickej podpory aj nahrávky hovorov z call centra.
  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Frapal Tatry s.r.o.je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.
  Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
  • spoločnosť v prípade telefonickej podpory, Frapal Tatry s.r.o.
  • spoločnosť Frapal Tatry s.r.o. v prípade e-mailovej podpory,
  Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.
  4. Riešenie sťažností zákazníkov
  Spoločnosť Frapal Tatry s.r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Frapal Tatry s.r.o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.
  Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.
  5. Súťaže na Facebooku
  Spoločnosť Frapal Tatry s.r.o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.
  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Frapal Tatry s.r.o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.
  Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).
  6. Poskytovanie podpory cez Facebook
  V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť Frapal Tatry s.r.o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.
  Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou Frapal Tatry s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.
  Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika a Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).
  Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.
 1. Rozosielanie marketingových materiálov
  Spoločnosť Frapal Tatry s.r.o. spracúva na účely rozosielania marketingových a edukačných materiálov nasledovné osobné údaje: Meno, Priezvisko, E-mailová adresa, Číslo, Odpovede dotazníkov, Cookies, Objednávky, Prehliadacia história na eshope a Interakcia so samotným emailami.
  Tieto údaje mohli byť získané iba legálnou formou po odsúhlasení spracovania hore uvedených údajov na účel marketingových aktivít.
  8. Uplatňovanie nárokov spoločnosti Frapal Tatry s.r.o.
  Spoločnosť Frapal Tatry s.r.o.spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti Frapal Tatry s.r.o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou Frapal Tatry s.r.o., údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti Frapal Tatry s.r.o., údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti Frapal Tatry s.r.o.
  Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Frapal Tatry s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Frapal Tatry s.r.o. Oprávneným záujmom spoločnosti Frapal Tatry s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti Frapal Tatry s.r.o.
  Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
  • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
  Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Frapal Tatry s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.
  9. Plnenie zákonných povinností spoločnosti Frapal Tatry s.r.o.
  Spoločnosť Frapal Tatry s.r.o.spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až g) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Frapal Tatry s.r.o.
  Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Frapal Tatry s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Frapal Tatry s.r.o.
  Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
  • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.
  Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.
 2. Práva dotknutej osoby
  Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
  Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Frapal Tatry s.r.o.:
  1. a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti,
  b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
  c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
  Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.