Vaše produkty

Poštovné zdarma pro objednávky nad 70€

Pravidla ochrany osobních údajů

1. Identifikační údaje provozovatele
Provozovatelem osobních údajů je společnost Frapal Tatry s.r.o, Werferova 6, 040 11 Košice – městská část Barca, IČO: 50255673, DIČ: 2120262287, IČ DPH: 2120262287, registr 43434/V , e-mailová adresa: [email protected] , tel: +421944120062 (dále jen „společnost Frapal Tatry s.r.o., která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.
2. Zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely:

1. Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací
Společnost Frapal Tatry s.r.o. zpracovává (i) pro účely nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazená) částka, datum připsání úhrady na účet společnosti Frapal Tatry sro), (ii) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) ​​také údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace.
Právním základem zpracování osobních údajů je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi či. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a (ii) v případě vyřizování reklamací článek Čl. 1 písm. c) Nařízení GDPR.
Zpracování osobních údajů společností Frapal Tatry s.r.o. je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží a (ii) v případě vyřizování reklamací za účelem plnění zákonné povinnosti společnosti Frapal Tatry s.r.o.
Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:
• společnost Frapal Tatry s.r.o.
Werferova 6, 040 11 Košice – městská část Barca, IČO: 50255673, DIČ: 2120262287, DIČ: 2120262287, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 43434/V , e-mailová adresa: [email protected] , tel: +421944120062I jako zprostředkovatel,
• kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další provozovatel nebo zprostředkovatel,
společnost Slovak Parcel Service s.r.o., Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka u Dunaje, IČO: 31329217, DIČ: 2020351993, DIČ: SK 2020351993, Zapsaný v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava. Vložka č. 3215/B jako zprostředkovatel dodávající IT systém pro plánování cest při doručování,
kurýrní nebo přepravní společnost, která zabezpečuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další provozovatel nebo zprostředkovatel, General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

• kurýrní nebo přepravní společnost, která zabezpečuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další provozovatel nebo zprostředkovatel, Česká pošta, a. s., Partyzánská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, DIČ: 2021879959, DIČ: SK2021879959
• kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, Zásilkovna s. r. o., Kopčianska 3338/82 A, 851 01 Bratislava, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: s.r.o., vložka číslo: 105158/B, IČ: 48136999, IČ DPH: SK212009901
• Kurýrní zprostředkovatel pro management dopravy NEOSHIP s.r.o., Místního průmyslu 1247, Námestovo 029 01, IČO: 50 286 820, DIČ: 2120258679, IČ DPH: SK 212025867,
• Analytický nástroj Google Analytics pro anonymní analýzu návštěvnosti, Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043
• Fakturační systém pro zpracování faktur zákazníkem – SuperFaktura, sro, U Suchého mlýna 6, 81104 Bratislava, IČO: 46655034, DIČ: 2023513470, IČ DPH: SK2023513470, Společnost zapsaná v OR Ok1,4 /B
• Platební brána pro zpracování transakcí Barion Payment Inc., Hlavní sídlo: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1, IČ: 01-10-048552
• Marketingová platforma/sociální síť, Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 a Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irská republika
• Marketingové nástroje společnosti Alphabet Inc (Google), Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043 – Google ads, Google Optimize 360, Tag Manager, Data Studio a další
• Podpora a chatovací plugin Customerly Limited, Ground Floor, 8-9 Marino Mart, Fairview, Clontarf, Dublin, D03 P590, Ireland
• Emailový SMTP server – Amazon Simple Email Servis pro odesílání transakčních emailů týkajících se objednávek, Amazon.com, Inc., 410 Terry, Avenue North, Seattle Washington 98109-5210
• Emailová marketingová služba Jilt ltd, 177 Huntington Ave, Suite 1703 #70640, Boston, MA 02115
• dodavatelé, externí právní zastoupení, jiné orgány ve spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé
• orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé, je-li to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti Frapal Tatry s.r.o.
Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během běhu záruční lhůty na dodané zboží.
2. Registrace a provoz e-shopu
Společnost Frapal Tatry s.r.o.zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je či. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Frapal Tatry s.r.o. je nezbytné k zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.
Příjemci osobních údajů jsou následující zprostředkovatelé:
• společnost Frapal Tatry s.r.o., Borodáčova 1334/5, 040 17 Košice – městská část Barca, IČ:
53059409, DIČ: 2121242475, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 53059409 10186/V Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.
3. Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům
Společnost Frapal Tatry s.r.o.zpracovává za účelem poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek a v případě telefonické podpory i nahrávky hovorů z call centra.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je či. 1 písm. b) Nařízení GDPR a v souvislosti s nahrávkou telefonického hovoru Čl. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Frapal Tatry s.r.o.je nezbytné pro poskytnutí podpory, přičemž v případě zvukové nahrávky je souhlas a tím i zpracování osobních údajů prostřednictvím zvukové nahrávky dobrovolné.
Příjemci osobních údajů jsou následující zprostředkovatelé:
• společnost v případě telefonické podpory, Frapal Tatry s.r.o.
• společnost Frapal Tatry s.r.o. v případě e-mailové podpory,
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání záruční lhůty zakoupeného zboží.
4. Řešení stížností zákazníků
Společnost Frapal Tatry s.r.o.zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je či. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Frapal Tatry s.r.o. je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.
Osobní údaje jsou zpracovávány během období, než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.
5. Soutěže na Facebooku
Společnost Frapal Tatry s.r.o. zpracovává pro účely realizace soutěží prostřednictvím Facebooku následující osobní údaje: údaje uvedené v profilu soutěžícího a v případě vítěze i jeho jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu a fotografii s výhrou.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je či. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Frapal Tatry s.r.o. je nezbytné pro účely realizace soutěže v souladu s jejími podmínkami.
Příjemcem osobních údajů vítěze v rozsahu fotografie a případně i označení jménem a příjmením je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irská republika jako provozovatel, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).
6. Poskytování podpory přes Facebook
V případě, že se dotyčná osoba rozhodne požádat o poskytnutí podpory přes Facebook, společnost Frapal Tatry s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu dotyčné osobě a údaje, které jí dotyčná osoba sama během komunikace poskytne.
Účelem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je či. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracování společností Frapal Tatry s.r.o. je nezbytné k poskytnutí podpory na žádost zákazníka.
Příjemcem osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irská republika a Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 jako provozovatel, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php ).
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro poskytnutí podpory požadované zákazníky.

7. Rozesílání marketingových materiálů
Společnost Frapal Tatry s.r.o.zpracovává za účely rozesílání marketingových a edukačních materiálů následující osobní údaje: Jméno, Příjmení, E-mailová adresa, Číslo, Odpovědi dotazníků, Cookies, Objednávky, Prohlížecí historie na eshopu a Interakce se samotným emaily.
Tyto údaje mohly být získány pouze legální formou po odsouhlasení zpracování výše uvedených údajů za účelem marketingových aktivit.
8. Uplatňování nároků společnosti Frapal Tatry s.r.o.
Společnost Frapal Tatry s.r.o.zpracovává za účelem uplatňování nároků společnosti Frapal Tatry s.r.o. následující údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné k podání žaloby společností Frapal Tatry sro, údaje uvedené v žalobě proti společnosti Frapal Tatry sro, údaje vedené v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájením zájmů společnosti Frapal Tatry sro
Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem provozovatele a právním základem zpracování je či. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Frapal Tatry s.r.o. je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Frapal Tatry s.r.o. Oprávněným zájmem společnosti Frapal Tatry s.r.o. je přitom ochrana jejího majetku i ochrana proti neopodstatněnému uplatňování nároků vůči společnosti Frapal Tatry s.r.o.
Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
• soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako provozovatelé.
Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty, během které mohou být vůči společnosti Frapal Tatry s.r.o. uplatňované nároky nebo během které si společnost může uplatnit své vlastní nároky.
9. Plnění zákonných povinností společnosti Frapal Tatry s.r.o.
Společnost Frapal Tatry s.r.o.zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až g) za účelem plnění zákonných povinností společnosti Frapal Tatry s.r.o.
Právním základem zpracování je či. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivech a registraturách). Zpracování osobních údajů společností Frapal Tatry s.r.o. je nezbytné pro účely plnění zákonných povinností společností Frapal Tatry s.r.o.
Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
• daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako provozovatelé.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

3. Práva subjektu údajů
Dotčená osoba má právo podat návrh na zahájení řízení u Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy.
Dotčená osoba má vůči provozovateli právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenosnost osobních údajů a ( vi) právo namítat proti zpracování osobních údajů. Tato práva může dotčená osoba uplatnit kontaktováním společnosti Frapal Tatry s.r.o.:
1. a) písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti,
b) elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo
c) telefonicky na výše uvedeném čísle.
Příslušným právním předpisem je zejména Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.